Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/62/193762/prodoc.se/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/62/193762/prodoc.se/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284 Företaget, personalen och individen

Företaget, personalen och individen

Investera i företaget, personalen och individen
Företag och organisationer befinner sig i en värld där personal, leverantörer, kunder och avdelningar existerar på olika geografiska platser. Ibland är vi nära, på samma ort eller i samma byggnad. Ibland är vi på olika kontinenter. Vad och hur man kommunicerar påverkar hela företaget. Man måste nå genom bruset och det slentrianmässiga. Utvecklingen pekar mot att ”jobbet” går från att vara arbetsplats till att mer vara en mötesplats där man kommunicerar, information utbyts och beslut tas. Att inte nå fram med sitt budskap kan få konsekvenser.

Personal = expertis
Företag består av sin personal och personalens expertis är viktig för att företaget ska utvecklas och bli framgångsrikt. Att genom ett par snabba knapptryck få möjligheten att få tillgång till en expert är en framgångsfaktor. Att mötas i ett verkligt möte där man möts ansikte mot ansikte, där man kan spela in informationen, bjuda in kollegor omedelbart och ställa frågor direkt för att undvika missförstånd. Det är att investera i snabbhet och kvalitet.

Personalen består i sin tur av människor. Människor med ett ständigt livspusslande att hantera. För att individen ska må bra måste dygnets timmar räcka till för arbete, familj och fritid. Kommande generationer kommer inte att finna sig i en arbetsplats som inte är flexibel för livspusslet. Företag måste kunna erbjuda flexibla lösningar som ger oss möjligheten att vara där – men ändå inte där.

Trenden är att alltmer arbete utförs tillsammans med andra. För tio år sedan ägnade vi 70 procent av arbetstiden åt enskilt arbete och 30 procent åt gemensamt. I dag är förhållandet 50/50 och om tio år kan förhållandet vara det omvända, 70 procent gemensamt och 30 procent enskilt arbete.

Vi har ett gemensamt ansvar att inte smutsa ned vårt klimat och vara effektiva med våra ekonomiska och mänskliga resurser.

Så till den slutgiltiga frågan:
Är den här dagen möjlig?

07:30 Lämna barn på dagis
10:30 Avtalsdiskussion med leverantör i Tokyo
14:00 Möte med huvudkontoret i London
15:00 Projektmöte Göteborg/Stockholm/Hamburg
17:30 Knattefotboll med barnen

Ja! Den är möjlig. Och det är varken svårt eller dyrt.

Publicerad i Nyheter